Curs 2016-2017 reservat. S’obrirà un nou termini al setembre per sol·licitar l’exposició pel curs 2017-2018.

Disculpeu les molèsties

Vols l’exposició al teu centre? pdf

Terminis: El centre educatiu podrà disposar de l’exposició durant una setmana sencera per a realitzar activitats didàctiques a partir de la fotografia matemàtica.

Per aquest motiu, el centre educatiu recollirà l’exposició un dijous i es retornarà el segon dimarts següent:

El lloc de recollida i retorn és INS Moisès Broggi, C. Sant Quintí 50, 08026 Barcelona.

  • Horari de recollida: dijous 8:30-11:00 o 16:30-20:30
  • Horari de retorn: dimarts 17:30-20:30

El centre es farà càrrec del transport.

Manteniment dels plafons: Es demana una aportació pel manteniment dels plafons de l’exposició que s’haurà d’ingressar al compte d’ABEAM 2100-0852-09-0200437964

Socis d’ABEAM: 20€

No socis d’ABEAM 50€

Compromisos:

  1. El centre educatiu es compromet a respectar les dates acordades i l’horari de recollida i retorn de l’exposició.
  2. Atès el caràcter didàctic del grup de fotografia matemàtica, el centre educatiu es compromet a enviar UNA de les activitats didàctiques que ha realitzat amb l’alumnat durant l’exposició de fotografia matemàtica en un document de text editable. Aquesta activitat serà publicada a la pàgina web http://fotografiamatematica.cat on s’indicaran les dades del centre.
  3. El centre educatiu es compromet a vetllar pel bon ús dels plafons de l’exposició.

Sol·licitud:

Per demanar l’exposició itinerant de fotografia matemàtica es farà a través del següent formulari. Una vegada feta la sol·licitud, el grup de fotografia matemàtica es posarà en contacte amb el centre educatiu per tal d’acordar totes les gestions.