Vols l’exposició al teu centre? pdf

Terminis: El centre educatiu podrà disposar de l’exposició durant una setmana sencera per a realitzar activitats didàctiques a partir de la fotografia matemàtica.

Per aquest motiu, el centre educatiu recollirà l’exposició un dijous i es retornarà el segon dimarts següent:

El lloc de recollida i retorn és INS Moisès Broggi, C. Sant Quintí 50, 08041 Barcelona.

  • Horari de recollida: dijous 8:30-11:00 o 16:30-20:30
  • Horari de retorn: dimarts 17:30-20:30

El centre es farà càrrec del transport.

Manteniment dels plafons: Es demana una aportació pel manteniment dels plafons de l’exposició que s’haurà d’ingressar al compte d’ABEAM 2100-0852-09-0200437964

Socis d’ABEAM: 20€

No socis d’ABEAM 50€

Compromisos:

  1. El centre educatiu es compromet a respectar les dates acordades i l’horari de recollida i retorn de l’exposició.
  2. El centre educatiu es compromet a vetllar pel bon ús dels plafons de l’exposició.
  3. Atès el caràcter didàctic del grup de fotografia matemàtica, el centre educatiu, si així ho creu oportú, col·laborarà enviant UNA de les activitats didàctiques que ha realitzat amb l’alumnat durant l’exposició de fotografia matemàtica en un document de text editable. Aquesta activitat serà publicada a la pàgina web http://fotografiamatematica.cat on s’indicaran les dades del centre.

Sol·licitud:

Per demanar l’exposició itinerant de fotografia matemàtica es farà a través del següent

Formulari Sol·licitud 

Una vegada feta la sol·licitud, el grup de fotografia matemàtica es posarà en contacte amb el centre educatiu per tal d’acordar totes les gestions.