Aproximem funcions

Títol: La diferència entre x² i x⁴ és un petó Autor: Pepi Martínez Categoria: Professorat Any: 2015 (accèssit) Centre: Institut Gorgs (Cerdanyola del Vallès)

Trobar una funció que s’aproximi al màxim a una imatge determinada és un exercici molt interessant, sobretot per alumnat de batxillerat. Com també és interessant, fer l’exercici invers, és a dir, partir d’una funció i demanar a l’alumnat que faci una fotografies on aparegui la forma del gràfic d’aquesta funció.

En aquest recurs s’aprofita aquesta idea per a construir una activitat que necessitarà de l’ús del GeoGebra per posar una imatge i anar modulant els diferents paràmetres de les funcions.

Aproximem funcions.odt

Els geogebres

pont.ggb

diferència entre cavalls.ggb