Correlació amb les formigues

Correlació amb les formigues

(ESO)
Vivint entre paral·leles

Vivint entre paral·leles

(Primària, ESO i Batxillerat)
Mitjanes, medianes, modes…

Mitjanes, medianes, modes…

(ESO i Batxillerat)
Tangent d’alumne

Tangent d’alumne

(Batxillerat)
Escala musical

Escala musical

(1r cicle ESO)
La llegenda dels escacs

La llegenda dels escacs

(ESO)
Derivada zero

Derivada zero

(Batxillerat)
Aproximem funcions

Aproximem funcions

(Batxillerat)
Combinatòria amb el piano

Combinatòria amb el piano

(Primària, ESO i Batxillerat)
Tales assedegat

Tales assedegat

(ESO)
L’angle recte del temps

L’angle recte del temps

(Primària i 1r cicle ESO)
Proporcionalitat enganyosa

Proporcionalitat enganyosa

(ESO i Batxillerat)
Direcció vs. sentit

Direcció vs. sentit

(Primària, ESO i Batxillerat)
Càlcul d’àrees i integrals

Càlcul d’àrees i integrals

(1r Cicle ESO i Batxillerat)
Fraccions equivalents

Fraccions equivalents

(Primària i 1r ESO)
Equació de l’el·lipse

Equació de l’el·lipse

(Batxillerat)
Funcions i asímptotes

Funcions i asímptotes

(Batxillerat)
Aplicació del Teorema de Thales

Aplicació del Teorema de Thales

(ESO)
Equació de la paràbola

Equació de la paràbola

(4t ESO i Batxillerat)
Hilorames i paràboles

Hilorames i paràboles

(4t ESO i Batxillerat)
Classificació de discontinuïtats

Classificació de discontinuïtats

(Batxillerat)