Omplint funcions

Omplint funcions

Premi categoria professorat 2022
Rajoles: encaix difícil o impossible

Rajoles: encaix difícil o impossible

Premi categoria professorat 2022
Les Rajoles de Balaguer

Les Rajoles de Balaguer

Premi categoria professorat 2022
La llum, entre la física i les matemàtiques

La llum, entre la física i les matemàtiques

Premi categoria professorat 2021
Moebius té fred

Moebius té fred

Accèssit categoria professorat 2021
El comandam3nt màgic

El comandam3nt màgic

Accèssit categoria professorat 2021
Ser iguals vol dir ser igual de diferents

Ser iguals vol dir ser igual de diferents

Premi categoria professorat 2021
Caçadors d’ombres

Caçadors d’ombres

Premi categoria professorat 2021
Moviments del pla en recerca i captura

Moviments del pla en recerca i captura

Premi categoria professorat 2020
Dificultats serioses per fer anar un microones. Tot ben desproporcionat

Dificultats serioses per fer anar un microones. Tot ben desproporcionat

Premi categoria professorat 2020
La geometria a peu de carrer

La geometria a peu de carrer

Premi categoria professorat 2020
Maig 2021

Maig 2021

Proposta didàctica del calendari
Abril 2021

Abril 2021

Proposta didàctica del calendari
Març 2021

Març 2021

Proposta didàctica del calendari
Febrer 2021

Febrer 2021

Proposta didàctica del calendari
Desembre 2020

Desembre 2020

Proposta didàctica del calendari
Novembre 2020

Novembre 2020

Proposta didàctica del calendari
Recta de regressió

Recta de regressió

(Vídeo didàctic, ESO i batxillerat)
Tutorial GeoGebra

Tutorial GeoGebra

(Vídeo didàctic, ESO i batxillerat)
Cursa popular d’espirals

Cursa popular d’espirals

(vídeo didàctic, ESO)
Llançament a cistella

Llançament a cistella

(Vídeo didàctic, ESO)
Correlació amb les formigues

Correlació amb les formigues

(ESO)
Vivint entre paral·leles

Vivint entre paral·leles

(Primària, ESO i Batxillerat)
Mitjanes, medianes, modes…

Mitjanes, medianes, modes…

(ESO i Batxillerat)
Tangent d’alumne

Tangent d’alumne

(Batxillerat)
Escala musical

Escala musical

(1r cicle ESO)
La llegenda dels escacs

La llegenda dels escacs

(ESO)
Derivada zero

Derivada zero

(Batxillerat)
Aproximem funcions

Aproximem funcions

(Batxillerat)
Combinatòria amb el piano

Combinatòria amb el piano

(Primària, ESO i Batxillerat)
Tales assedegat

Tales assedegat

(ESO)
L’angle recte del temps

L’angle recte del temps

(Primària i 1r cicle ESO)
Proporcionalitat enganyosa

Proporcionalitat enganyosa

(ESO i Batxillerat)
Direcció vs. sentit

Direcció vs. sentit

(Primària, ESO i Batxillerat)
Càlcul d’àrees i integrals

Càlcul d’àrees i integrals

(1r Cicle ESO i Batxillerat)
Fraccions equivalents

Fraccions equivalents

(Primària i 1r ESO)
Equació de l’el·lipse

Equació de l’el·lipse

(Batxillerat)
Funcions i asímptotes

Funcions i asímptotes

(Batxillerat)
Aplicació del Teorema de Thales

Aplicació del Teorema de Thales

(ESO)
Equació de la paràbola

Equació de la paràbola

(4t ESO i Batxillerat)
Hilorames i paràboles

Hilorames i paràboles

(4t ESO i Batxillerat)
Classificació de discontinuïtats

Classificació de discontinuïtats

(Batxillerat)