Bases del 16è concurs de Fotografia Matemàtica de l’’ABEAM (Curs 2014-2015) pdf

 1. La inscripció serà gratuïta pels centres que siguin socis de l’’ABEAM (o que sigui soci el professor/a responsable). Els centres que no siguin socis hauran d’’abonar 20€ € al compte de l’’ABEAM:

  Caixa de Pensions 2100 0852 09 0200437964

  fent constar, amb claredat, al full d’’ingrés de la Caixa, el nom del Centre participant.
  La inscripció s’’haurà de formalitzar abans del dia 22 de febrer del 2015 omplint el formulari que trobareu en el següent enllaç:  formulari d’inscripció.

 2. Hi poden participar alumnat, professorat i PAS. Els participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies a l’’ABEAM.

 3. Hi haurà cinc nivells:

  Nivell primària: 5è i 6è de primària
  Nivell ESO12: 1r i 2n d’ESO
  Nivell ESO34: 3r i 4t d’ESO
  Nivell ESPO : batxillerat, cicles formatius i escoles d’’adults
  Nivell PROF: professorat i PAS

 4. Les fotografies han de ser fetes pels participants, no es poden fer fotomuntatges i cal que les fotos siguin originals.

 5. Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat.
 6. Hi haurà les fases següents:

  1a. fase: A tots els centres educatius que participin en la Fotografia matemàtica es convocarà un concurs intern en alguna data en què el centre faci una jornada cultural (per exemple la data en què es convoquen concursos literaris o similars). Cada centre, internament, donarà els premis que cregui convenient a les millors fotografies de cada categoria.

  2na. fase: Cada centre seleccionarà la millor fotografia de cada nivell, i les enviarà a l’’adreça electrònica: fotografiamatematicaabeam@gmail.com.
  L’arxiu amb la fotografia tindrà format JPG i el nom constarà de: el nivell, barra baixa i el títol de la fotografia (exemple: ESO12_Paràboles a la figuera). També s’haurà d’enviar un fitxer de text amb el mateix títol que l’arxiu de la fotografia on hi constarà el nom de l’autor, el títol de la fotografia, el centre i el nivell.

  La data límit de recepció de fotografies serà el 30 d’abril del 2015 a les 24h.

  3ra. fase: El dia 14 de maig un jurat de l’ABEAM determinarà les millors fotografies.

 7. El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la desqualificació.

 8. El veredicte del jurat es publicarà el dia 24 de maig a la web de l’’ABEAM: http://abeam.feemcat.org/.

 9. Tot el material generat pel concurs de fotografia es podrà trobar a la web de fotografia matemàtica: fotografiamatematica.cat.  La utilització didàctica, no comercial, d’aquest material és lliure sempre que s’indiqui el títol i l’autor

Lliurament de premis

L’acte de lliurament de premis serà públic i es farà el dimarts 2 de juny de 2015, a les 18 h, a l’’Auditori de Caixaforum de Barcelona (avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona)

Premis:
Amb les fotos finalistes d’’aquesta edició es farà un calendari matemàtic de l’’any 2016. Tots els centres participants seran obsequiats amb un d’’aquests calendaris.
Tots els finalistes i guanyadors seran obsequiats amb un lot de llibres de l’’editorial Barcanova. A més, els guanyadors de cada nivell tindran un premi addicional:

Primer premi: valorat en 100 euros
Segon premi: valorat en 50 euros
Tercer premi: obsequi
Premi del públic: d’entre totes les fotografies premiades pel jurat, el públic assistent al lliurament de premis també donarà el seu veredicte. Aquest premi també tindrà un obsequi.

L’’acte serà públic i es mostraran les fotografies premiades.

Consultes
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a fotografiamatematicaabeam@gmail.com o consulteu la web fotografiamatematica.cat.