Bases del 22è concurs de Fotografia Matemàtica de l’ABEAM (Curs 2020-2021) pdf

La fotografia matemàtica és una eina per a la millora de l’aprenentatge de les matemàtiques, i més encara en l’època actual de pandèmia ja que permet el treball presencial i el treball telemàtic amb una enorme plasticitat.

Amb aquesta mirada, el protagonista sempre és l’estudiant. Per això, la proposta que fem per al professorat pretén motivar als docents de tots els àmbits a plantejar activitats al voltant de fotografies matemàtiques.

INSCRIPCIÓ

Tots els centres hauran d’abonar 5 € per a cada categoria inscrita (excepte la categoria de professorat) al compte de l’ABEAM:

ES51 2100 0852 0902 0043 7964 de CaixaBank

tot fent constar, amb claredat, al full d’ingrés de la Caixa, el nom del Centre participant i les categories inscrites. La inscripció s’haurà de formalitzar abans del dia 21 de febrer del 2021 omplint el formulari corresponent que podreu trobar en aquesta mateixa pàgina web: fotografiamatematica.cat

En aquest concurs hi poden participar alumnat i professorat.

Els participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies participants i activitats a l’ABEAM.

NIVELLS

Hi haurà set nivells de fotografia matemàtica, dos dels quals són de fotografia matemàtica aplicada:

Nivells fotografia matemàtica
  • Nivell PRIMÀRIA 34: 3r i 4t de primària
  • Nivell PRIMÀRIA 56: 5è i 6è de primària
  • Nivell ESO 12: 1r i 2n d’ESO
  • Nivell ESO 34: 3r i 4t d’ESO
  • Nivell ESPO : Batxillerat, Cicles formatius i Escoles d’adults
Nivells fotografia matemàtica aplicada
  • Nivell FotoGeogebra: Adreçat a tots els alumnes de secundària.
  • ACTIVITAT DIDÀCTICA:  Adreçat a tot el professorat que el seu centre participa en alguna altra categoria. Consisteix en el disseny de qualsevol activitat didàctica relacionada amb una fotografia matemàtica. Aquest nivell no tindrà quota d’inscripció.

Les fotografies han de ser fetes pels participants i les activitats han de ser inèdites.

No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals.

Cada fotografia i activitat haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat.

FASES

1a. fase: En tots els centres educatius de primària o secundària que participin en el concurs de fotografia matemàtica es convocarà un concurs en alguna data en què el centre faci una jornada cultural (per exemple la data en què es convoquen concursos literaris o similars). Cada centre, internament, donarà els premis que cregui convenient a les millors fotografies de cada categoria.

2a. fase: Cada centre seleccionarà la millor fotografia i activitat de cada nivell i la lliurarà a través de la pàgina web fotografiamatematica.cat. L’arxiu de la fotografia haurà de tenir format JPG. En el lliurament també s’haurà d’indicar el títol de la fotografia, el nom de l’autor i el centre educatiu.

Al nivell de FotoGeogebra caldrà lliurar un fitxer comprimit en format .zip que contingui els fitxers:

  1. La fotografia original.
  2. Un arxiu Geogebra amb la fotografia incrustada. Aquest arxiu Geogebra pot mostrar moviment. (veure exemples a fotografiamatematica.cat )

Al Nivell ACTIVITAT DIDÀCTICA Professorat: Caldrà lliurar un fitxer comprimit en format .zip que contingui tots els fitxers en els quals s’expliqui l’activitat didàctica amb fotografia matemàtica. Es pot adreçar a qualsevol nivell.

La data límit de recepció dels arxius serà el 27 d’abril de 2021 a les 24h.

El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la desqualificació.

El veredicte provisional del jurat es publicarà el dia 19 de maig de 2021 al web fotografiamatematica.cat.

El lliurament de premis es farà, si les condicions sanitàries ho permeten, de manera presencial el dimarts dia 25 de maig de 2021 a les 6 de la tarda a la Sala d’actes de l’Institut Moisès Broggi, carrer Sant Quintí 50, Barcelona, 08041. Cosmocaixa, Museu de la Ciència de Barcelona, Carrer d’Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona.

En el cas de no poder-se fer presencial, es farà el lliurament de premis telemàtic com en l’edició anterior.

PREMIS

Amb 13 de les fotos finalistes d’aquesta edició es farà un calendari matemàtic de l’any 2022. Els premiats optaran a diferents premis: càmera fotogràfica, cursos de fotografia de l’IEFC i de Casanova Foto, val d’Abacus, calculadores CASIO, llibres de l’editorial Barcanova, entre d’altres.

Premi del públic: d’entre totes les fotografies premiades pel jurat, el públic assistent al lliurament de premis també donarà el seu veredicte. Aquest premi també tindrà un obsequi.

Tot el material generat pel concurs es podrà trobar al web de fotografia matemàtica: fotografiamatematica.cat. La utilització didàctica, no comercial, d’aquest material és lliure sempre que s’indiqui el títol i l’autor.

L’acte de lliurament de premis serà públic i es mostraran les fotografies premiades.

CONSULTES

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a fotomatiques@gmail.com o consulteu al web fotografiamatematica.cat.