Bases 19è Concurs

Bases del 19è concurs de Fotografia Matemàtica de l’ABEAM (Curs 2017-2018) pdf

 • Inscripció: Tots els centres hauran d’abonar 5€ per a cada categoria inscrita al compte de l’ABEAM:

  ES51 2100 0852 0902 0043 7964 de CaixaBank

  tot fent constar, amb claredat, al full d’ingrés de la Caixa, el nom del Centre participant i les categories inscrites. La inscripció s’haurà de formalitzar abans del dia 23 de febrer del 2018 omplint el formulari corresponent que podreu trobar en aquesta mateixa pàgina web:  fotografiamatematica.cat.

 • En aquest concurs hi poden participar alumnes, professors i PAS. Els participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies participants a l’ABEAM.

 • Hi haurà sis nivells:

  Nivell primària 5: 5è de primària
  Nivell primària 6: 6è de primària
  Nivell ESO12: 1r i 2n d’ESO
  Nivell ESO34: 3r i 4t d’ESO
  Nivell ESPO : batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults
  Nivell PROF: professorat i PAS

 • Les fotografies han de ser fetes pels participants.

 • No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals.

 • Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat.
 • Hi haurà les fases següents:

  1a. fase: En tots els centres educatius de primària o secundària que participin en el concurs de fotografia matemàtica es convocarà un concurs en alguna data en què el centre faci una jornada cultural (per exemple la data en què es convoquen concursos literaris o similars). Cada centre, internament, donarà els premis que cregui convenients a les millors fotografies de cada categoria.

  2na. fase: Cada centre seleccionarà la millor fotografia de cada nivell, i s’hauran de fer arribar a l’organització mitjançant el mecanisme que s’habilitarà a la web fotografiamatematica.cat. L’arxiu amb la fotografia tindrà format JPG i el nom de l’arxiu haurà de ser format per: el nivell, barra baixa i el títol de la fotografia (exemple: ESO12_Paràboles a la figuera). També s’haurà d’enviar un fitxer de text amb el mateix títol que l’arxiu de la fotografia on hi constarà el nom de l’autor, el títol de la fotografia, el centre i el nivell.

  La data límit de recepció de fotografies serà el 27 d’abril del 2018 a les 24h.

 • El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la desqualificació.

 • El veredicte del jurat es publicarà el dia 22 de maig al web fotografiamatematica.cat.

 • El lliurament de premis es farà el dimarts dia 29 de maig de 2018 (cal confirmar la data al web del concurs)

  Hora: 18:00 hores.
  Lloc: Sala d’actes del Cosmocaixa, Museu de la ciència de Barcelona.
  Carrer d’Isaac Newton, 26. Barcelona.

 • Premis:

  Amb 13 de les fotos finalistes d’aquesta edició es farà un calendari matemàtic de l’any 2019. Els premiats optaran a diferents premis: càmera fotogràfica, cursos de fotografia de l’IEFC i de Casanova Foto, val d’Abacus, calcladores CASIO, llibres de l’editorial Barcanova, entre d’altres.
  Premi del públic: d’entre totes les fotografies premiades pel jurat, el públic assistent al lliurament de premis també donarà el seu veredicte. Aquest premi també tindrà un obsequi.

 • Tot el material generat pel concurs de fotografia es podrà trobar a la web de fotografia matemàtica: fotografiamatematica.cat.  La utilització didàctica, no comercial, d’aquest material és lliure sempre que s’indiqui el títol i l’autor
 • L’acte de lliurament de premis serà públic i es mostraran les fotografies premiades.

Consultes
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a fotomatiques@gmail.com o consulteu la web fotografiamatematica.cat.