Bases

Bases del 21è concurs de Fotografia Matemàtica de l’ABEAM (Curs 2019-2020) pdf

 • Inscripció: Tots els centres hauran d’abonar 5€ per a cada categoria inscrita (excepte la categoria de professorat) al compte de l’ABEAM:

  ES51 2100 0852 0902 0043 7964 de CaixaBank

  tot fent constar, amb claredat, al full d’ingrés de la Caixa, el nom del centre participant i les categories inscrites. La inscripció s’haurà de formalitzar abans del dia 22 de febrer del 2020 omplint el formulari corresponent que podreu trobar en aquesta mateixa pàgina web:  fotografiamatematica.cat.

 • En aquest concurs hi poden participar alumnes i professorat. Els participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies participants i activitats a l’ABEAM.

 • Hi haurà set nivells de fotografia matemàtica, dos dels quals són de fotografia matemàtica aplicada:

  Nivells fotografia matemàtica:
  Nivell primària 34: 3è i 4t de primària.
  Nivell primària 56: 5è i 6è de primària.
  Nivell ESO12: 1r i 2n d’ESO.
  Nivell ESO34: 3r i 4t d’ESO.
  Nivell ESPO : batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults.
  Nivells fotografia matemàtica aplicada:
  Nivell FotoGeogebra: adreçat a tots els alumnes de secundària.
  Nivell Profesorat: adreçat a tot el professorat que el seu centre participa en alguna categoria. Consisteix en el disseny d’una activitat didàctica amb fotografia matemàtica. Aquest nivell no tindrà quota d’inscripció.

 • Les fotografies han de ser fetes pels participants i les activitats han d ser inèdites.

 • No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals.

 • Cada fotografia i activitat haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat.
 • Hi haurà les fases següents:

  1a. fase: En tots els centres educatius de primària o secundària que participin en el concurs de fotografia matemàtica es convocarà un concurs en alguna data en què el centre faci una jornada cultural (per exemple la data en què es convoquen concursos literaris o similars). Cada centre, internament, donarà els premis que cregui convenients a les millors fotografies de cada categoria.

  2na. fase: Cada centre seleccionarà la millor fotografia i activitat de cada nivell i la lliurarà a través de la pàgina web fotografiamatematica.cat. L’arxiu amb la fotografia haurà de tenir format JPG. En el lliurament també s’haurà d’indicar el títol de la fotografia, el nom de l’autor i el centre educatiu.

  Al nivel de FotoGeogebra caldrà lliurar dos document: la fotografia original i un arxiu geogebra amb la fotografica incrustada. Aquest arxiu geogebra pot mostrar moviment. (Veure exemple a fotografiamatematica.cat).

  Al nivel de Professorat caldrà lliurar un fitxer comprimit en format .zip que contingui tots els fitxers en els quals s’expliqui l’activitat didàctica amb fotografia matemàtica. Es pot adreçar a qualsevol nivell. Es pot incloure una aplicació amb Geogebra amb la fotografia incrustada per donar un caràcter dinàmic a l’activitat.

  La data límit de recepció de fotografies serà el 28 d’abril del 2020 a les 24h.

 • El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la desqualificació.

 • El veredicte provisional del jurat es publicarà el dia 19 de maig del 2020 al web fotografiamatematica.cat.

 • El lliurament de premis es farà el dimarts dia 26 de maig de 2020

  Hora: 18:00 hores.
  Lloc: Sala d’actes del Cosmocaixa, Museu de la ciència de Barcelona.
  Carrer d’Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona.

 • Premis:

  Amb 13 de les fotos finalistes d’aquesta edició es farà un calendari matemàtic de l’any 2021. Els premiats optaran a diferents premis: càmera fotogràfica, cursos de fotografia de l’IEFC i de Casanova Foto, val d’Abacus, calculadores CASIO, llibres de l’editorial Barcanova, entre d’altres.
  Premi del públic: d’entre totes les fotografies premiades pel jurat, el públic assistent al lliurament de premis també donarà el seu veredicte. Aquest premi també tindrà un obsequi.

 • Tot el material generat pel concurs de fotografia es podrà trobar a la web de fotografia matemàtica: fotografiamatematica.cat.  La utilització didàctica, no comercial, d’aquest material és lliure sempre que s’indiqui el títol i l’autor
 • L’acte de lliurament de premis serà públic i es mostraran les fotografies premiades.

Consultes
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a fotomatiques@gmail.com o consulteu la web fotografiamatematica.cat.