Història del concurs

“El concurs de fotografia matemàtica” es va iniciar el curs 1999-2000 per celebrar l’Any Mundial de les Matemàtiques i, aquest curs 2018-2019 estem celebrant la 20a edició.

A la primera edició del concurs hi varen participar 22 centres educatius. Les fotografies es presentaven enganxades en cartolines d’unes dimensions establertes a les bases.

El ràpid desenvolupament de la fotografia digital en els anys successius ha fet que la participació al Concurs de Fotografia Matemàtica s’hagi incrementat molt en els darrers cursos. En aquesta edició del 2018-2019 hi estan participant més de 250 centres educatius i més de 30000 alumnes.

El grup de fotografia matemàtica d’ABEAM que gestiona el Concurs és actualment de 8 professors/es de Matemàtiques.

El grup de fotografia matemàtica a més de gestionar pròpiament el concurs (elaborar les bases, dissenyar el tríptic de difusió, recollir les fotografies, decidir els premis, gestionar els premis, organitzar l’acte de lliurament de premis, cercar ajuts econòmics…) elabora pautes de recursos didàctics de matemàtiques per utilitzar a l’aula, a partir de les fotografies premiades, i ha posat en funcionament el web fotografiamatematica.cat