Història del Concurs

El concurs de fotografia matemàtica” es va iniciar el curs 1999-2000 per celebrar l’Any Mundial de les Matemàtiques.

A la primera edició del concurs hi varen participar 22 centres educatius. Les fotografies es presentaven enganxades en cartolines d’unes dimensions establertes a les bases.

Actualment, amb el ràpid desenvolupament de la fotografia digital ha fet que la participació al Concurs de Fotografia Matemàtica s’hagi incrementat molt en els darrers cursos. En l’última edició hi han participat més de 250 centres educatius i més de 30000 alumnes.

El grup de fotografia matemàtica d’ABEAM que gestiona el Concurs és actualment de 11 professors i professores de Matemàtiques.

La nostra activitat ha estat reconeguda amb el premi Matemàtiques i Societat 2016 en el cartell de Premis de Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans, concedit per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer per la sèrie de “Concursos de Fotografia Matemàtica”, que organitzem des de l’any 2000, com una eina per interessar els alumnes a aprofundir en les matemàtiques i saber-les relacionar amb altres aspectes de la vida quotidiana.

El grup de fotografia matemàtica a més de gestionar pròpiament el concurs elabora pautes de recursos didàctics de matemàtiques per utilitzar a l’aula, a partir de les fotografies premiades, ha dissenyat una exposició de fotografia matemàtica itinerant per diferents centres educatius amb activitats i fa difusió de tot el seu treball a la pàgina web fotografiamatematica.cat amb l’objectiu últim de la millora de l’aprenentatge de les matemàtiques.

Fa 25 anys, fer fotografies matemàtiques implicava comprar un rodet, esperar uns dies per veure-les revelades i pagar-les molt cares amb les últimes pessetes de la història. Utilitzar-les per aprendre era un somni visionari. Avui podem fer una fotografia a l’aula, compartir-la, donar-li vida amb GeoGebra i veure els resultats al projector. Tot amb la immediatesa d’una sessió de classe. Aquest any no només celebrem 25 anys d’un concurs, sinó també haver contribuït a canviar la manera de concebre l’aprenentatge de les matemàtiques.