Títol: Calcula la recta de regressió Autor: Rosa Maria Bachs Categoria: Professorat Any: 2015 (1r premi) Centre: Institut Emperador Carles (Barcelona)

 

La incorporació de les tecnologies a l’ensenyament de les matemàtiques ha d’implicar un canvi radical en el fons dels continguts treballats. Des d’aquest punt de vista, la correlació lineal, treballada a partir del Geogebra pot ser una eina matemàtica per introduir i contextualitzar la funció lineal en cursos de l’ESO. No cal que l’alumnat conegui les fórmules del coeficient de correlació, ni de les rectes de regressió per a poder utilitzar aquest recurs. El Geogebrea li trobarà el pendent i l’ordenada a l’origen d’una recta que s’aproxima a un seguit de punts, una idea intuïtivament fàcil que obre una infinitat de portes per treballar la funció lineal en un veritable context proper a l’alumnat.

Aquests són els fitxers de la proposta.

Correlació amb formigues.odt

Correlació amb formigues.ggb