Títol: Diagrama d’arbre per saber com vestir-me
Autor: Laia Grau Moreno
Categoria: 2n Cicle ESO
Any: 2022 (Accèssit)
Centre: Institut Pic del Vent