Escala musical

Títol: Paràbola musical Autor: Gemma Blanch Categoria: Batxillerat i ESPO Any: 2015 (accèssit) Centre: Institut Terra Alta (Gandesa)

Des de l’època grega fins no fa pas tant, la matemàtica es dividia en quatre (quadrívium): Aritmètica, geometria, astronomia i música. Avui dia potser dividim la matemàtica en moltes més subdisciplines però sembla que ens hem oblidat de la música. Afortunadament, la Gemma Blanch amb la seva fotografia Paràbola Musical ens recorda al professorat que no podem oblidar la música com a disciplina de la matemàtica i que la creativitat de la matemàtica és l’element essencial del seu aprenentatge.

En l’activitat següent es proposa fer un estudi de l’escala musical i descobrir les lleis que la governen.

L’escala musical.odt