Faves proporcionals

Títol: Faves proporcionals
Autor: Aina Dalmases Vilà
Categoria: 1r cicle ESO
Any: (2022) Accèssit
Centre: Escola El Cim