Fent drecera per la diagonal

Títol: Fent drecera per la diagonal
Autor: Astrid Hübner Figueras
Categoria: Professorat
Any: 2019 (accèssit)
Centre: Institut Celestí Bellera