Fent exercici amb funcions periòdiques

Títol: Fent exercici amb funcions periòdiques
Autor: Maria Pilar Tarriel Oto
Categoria: Professorat
Any: 2019 (accèssit)
Centre: Institut XXV Olimpíada