Funció constant a trossos amb discontinuïtats de salt

Codi votació: 3384