Títol: ¿f”(x)>0 o 0>f”(x)?
Autor: Nerea Bella Bordetas
Categoria: Batxillerat i ESPO
Any: 2019 (accèssit)
Centre: Institut Francesc Ribalta