Hexàgon circular

Títol: Hexàgon circular
Autor: Mariana Zambrana Valde
Categoria: 6è Primàriia
Any: 2019 (3r premi)
Centre: Institut-Escola Pi del Burgar