Hilorames i paràboles

En la fotografia de la Gemma Camacho es pot observar com el conjunt de cordes (Hilorama) dibuixa una corba. En el títol de la fotografia es suggereix que aquesta corba és una paràbola. És certa aquesta afirmació? i en cas afirmatiu, sempre que fem una construcció similar a la de la fotografia obtindrem una paràbola?

En aquesta activitat es proposa als alumnes fer una recerca al voltant d’aquestes qüestions. L’element clau de l’activitat és reproduir la construcció de la fotografia amb Geogebra i utilitzar l’eina “Cònica que passa per 5 punts” per a verificar si la corba obtinguda és o no és una paràbola.

Una proposta de com portar aquesta activitat a l’aula i una materialització de la construcció amb Geogebra les trobareu en els següents documents:

La paràbola del repòs.doc

La paràbola del repòs.ggb

A més, podeu complementar la recerca que facin els alumnes amb les següents animacions de Geogebra:

Paràbola o hipèrbola.ggb

Creativitat.ggb

Del pentàgon a l’espiral.ggb