Materials del grup

En aquesta pàgina hi trobaràs els materials de les diferents ponències que ha realitzat el grup de fotografia matemàtica de l’ABEAM. A part dels materials aquí penjats també trobaràs materials que et poden resultar d’interès a la secció de Recursos Didàctics.

Fotografia Matemàtica: Una font de recursos didàctics

(XVI Jornada Matemàtica d’ABEAM, dissabte 9 de novembre del 2013, Barcelona)

Resum: 

La matemàtica descriu les formes més belles de la natura i és la llavor de la que neixen gran quantitat d’expressions artístiques. Contràriament la percepció majoritària que es té de la matemàtica és la d’una ciència avorrida i sense cap cromatisme. De fet, la creença popular és que l’ànima de la matemàtica és inerta.

La fotografia matemàtica és una eina que ens pot ajudar a canviar aquesta percepció, però per aconseguir-ho hem de fer-ne un ús actiu. Cal que ens animem a utilitzar la fotografia matemàtica com un eina didàctica que obri a l’alumnat la curiositat per conèixer quin és l’entrellat de la bellesa que ens envolta.

Presentació i materials de la ponència: 

10 anys de fotografia matemàtica

(XIV JAEM, juliol 2009, Girona)

Resum: 

L’associació per l’Aprenentatge y l’Ensenyament de les Matemàtiques de Barcelona (ABEAM) porta 10 anys organitzant el concurs de fotografia matemàtica en el que participen, aproximadament, uns 100 centres escolars cada any.

Pretenem explicar la nostra experiència: història, objectius, desenvolupament, resultats i aplicacions.

mostrarem algunes de les fotografies presentadas en el 10 anys de concursclassificades per temes. D’aquesta manera, intentarem mostran la gran diversitat de continguts matemàtics que es poden treballar amb la fotografia com a eina.

Presentació i materials de la ponència: