24è Concurs de Fotografia Matemàtica de l'ABEAM

Inscripció

 

Dades del centre
 

Centre (camp obligatori)

Codi de centre (camp obligatori)

E-mail del centre (camp obligatori)

Adreça del centre (camp obligatori)

Població (camp obligatori)

Codi postal (camp obligatori)

Telèfon (camp obligatori)

Nom i cognoms persona responsable (camp obligatori)

E-mail persona responsable (camp obligatori)

 
Dades de l'inscripció

La inscripció és per nivells; indica els nivells en els quals participareu:

 
Carrega el resguard de pagament de la quota d'inscripció (pdf o imatge)

 
Observacions

 
Justificant de l'inscripció

Voleu justificant de pagament?
 

 
Si voleu justificant, indiqueu el NIF i l'adreça electrònica on voleu rebre el justificant:

NIF del centre

E-mail del centre

Dono el meu consentiment per rebre correus electrònics relacionats amb el Concurs de Fotografia Matemàtica de l'ABEAM a l'adreça electrònica especificada en el camp "E-mail persona responsable"