La llum, entre la física i les matemàtiques

A la natura existeixen nombrosos exemples per poder explicar com la llum es transmet. És fàcil observar la seva ​ propagació ​ segueix una línia recta si posem una font de llum darrera una superfície opaca i només oberta per un forat molt petit. També ho podem veure en els primers rajos solars del dia. Finalment, com un raig làser permet mesurar una distància determinada.

La llum és un tema interdisciplinar ​ que es pot explicar des de la física o la biologia (fisiologia humana, funcionament de l’ull…). I llavors, on actuen aquí les ​ matemàtiques​? Doncs, per començar, es pot associar la transmissió rectilínia de la llum amb una funció de primer grau, a una ​ recta​. Si considerem que aquesta recta que, per definició, és infinita, té un origen definit, el Sol, es pot parlar de ​ semirrecta​. A partir d’aquí, la limitació de la seva longitud permet estudiar els ​ segments. Si es produeix una ​ refracció​, podem parlar de segments concatenats (per exemple, en una canyeta de beure). O també, en un mirall, a més d’aquests segments, també es poden tractar els angles , o treballar amb fenòmens de ​ convergència o ​ divergència​.

En aquesta activitat, doncs, es vol aplicar aquests conceptes, relacionats inicialment amb la física o la biologia, amb l’aplicabilitat que es pugui donar amb les matemàtiques i, més especialment, amb les funcions.

Fes clic aquí per descarregar-te tot el material .zip

Aquesta activitat ha estat premiada en el concurs de fotografia matemàtica de l’ABEAM de l’any 2021 en la categoria de professorat.

Títol: La llum, entre la física i les matemàtiques
Autor: Ivan Nadal Latorre
Categoria: Professorat
Any: (2021) Accèssit
Centre: Institut Carles Vallbona