Les Rajoles de Balaguer

Observar la ciutat de Balaguer amb una mirada matemàtica (i artística) és la pedra angular per canviar la tristesa que ens envolta, construïda per maons taronja, asfalt negre i formigó gris.

A Catalunya, les rajoles més senzilles (les de cartabó: aquelles que estan dividides per la meitat en dos triangles iguals però de colors diferents) es comencen a produir a inicis del segle XVI i fins a principis del segle XX. En els inicis, es solia ficar a terra com a paviments (en interiors) i es podien arribar a crear mosaics d’una bellesa extraordinaria. Posteriorment, els models es compliquen i es comencen a utilitzar com a element decoratiu i s’instal·la en les parets, ja sigui com a model únic, combinat amb altres rajoles de mostra o emmarcant plafons.

A partir del segle XVII les trobem decorant els sotabalcons*(https://museusdesitges.cat/ca/peca-del-mes/la-peca-del-mes-febrer-2017-rajola-devela-cartabo-o-mitadada – Marta Saliné i Perich). A Balaguer, els primers edificis amb sotabalcons decorats amb rajoles daten d’inicis del segle XX.

Avui en dia els elements ornamentals de les façanes dels edificis de nova construcció són pràcticament inexistents. Els criteris constructius dels edificis solen anar per davant dels decoratius i Balaguer, com a ciutat centenària, disposa de construccions que sobreviuen a aquestes noves corrents arquitectòniques; carents d’estètica i fetes sota unes regles d’immediatesa, de reducció de costos i de practicitat.

Fes clic aquí per descarregar-te tot el material .zip

Aquesta activitat ha estat premiada en el concurs de fotografia matemàtica de l’ABEAM de l’any 2022 en la categoria de professorat.

Títol: Les rajoles de Balaguer
Autor: Ramon Tejedor Fontanet
Categoria: Professorat
Any: (2022) 1r Premi
Centre: Institut Ciutat de Balaguer