Tenir una vida de 10 està molt bé però és millor tenir-la multipplicada per quatre

This content is for members only.