Localitzada al pla

Títol: Localitzada al pla
Autor: Berta Piqué
Categoria: 1r cicle ESO
Any: (2020) accèssit
Centre: Escola Xarxa (Berga)