Títol: Màxims i mínims
Autor: Maura Ballesteros
Categoria: Batxillerat i ESPO
Any: 2019 (accèssit)
Centre: Escola Sant Gregori