Múltiples de tres a punt per enlairar-se

Títol: Múltiples de tres a punt per enlairar-se
Autor: Jana Massana Colomer
Categoria: 6è Primàriia
Any: 2019 (accèssit)
Centre: Escola Meritxell