Paràbola guanyadora

Títol: Paràbola guanyadora
Autor: Roger d Arquer Buil
Categoria: Batxillerat i ESPO
Any: 2023 (Accèssit)
Centre: Col·legi Claret