Quadrats retallats per la projecció del pla perpendicular