Títol: Representació gràfica de l’equació x / 0 = …
Autor: Maria Font Sabaté
Categoria: ESO SEGON CICLE
Any: 2024 (Accèssit)
Centre: Institut Ciutat de Balaguer