Semicercles creixents

Títol: Semicercles creixents
Autor: Cristina Batchellí Carandell
Categoria: 1r cicle ESO
Any: (2020) accèssit
Centre: Institut Pla de l’Estany (Banyoles)