Fotografia 1: “Ser iguals vol dir ser iguals de diferents

En fotografia es pot utilitzar un efecte de perspectiva per fer veure que alguns objectes tenen una mida que no els correspon en relació a d’altres objectes. Aquest efecte s’aconsegueix allunyant o apropant els objectes del punt on es pren la fotografia.

La proposta didàctica que es presenta a partir d’aquesta fotografia té un enfocament multi competencial suggerint la resolució de problemes a partir de preguntes investigables. Les respostes a aquests problemes es justifiquen a partir d’uns càlculs acompanyant-ho d’una representació gràfica. La proposta connecta també amb les matemàtiques que expliquen el funcionament d’una càmera fotogràfica.

En aquesta proposta es posa especial èmfasi en el pensament crític i en entendre i debatre el paper que juguen les matemàtiques en la resolució de problemes fora de l’aula.

Fes clic aquí per descarregar-te tot el material .zip

Aquesta activitat ha estat premiada en el concurs de fotografia matemàtica de l’ABEAM de l’any 2021 en la categoria de professorat.

Títol: Ser iguals vol dir ser igual de diferents
Autor: Dani Blasi Babot
Categoria: Professorat
Any: (2021) Premiat
Centre: CFA Montseny