portada

This content is for members only.
  • Memory conceptual

    This content is for members only.

    Quina és la parella? Per què? Objectiu del joc Un “Memory” tradicional és un joc de memòria visual format per un conjunt de parelles de targetes idèntiques en què es tracta d’aparellar les targetes iguals. Aquest Memory de fotografia matemàtica no és un Memory tradicional, ja que totes les targetes són diferents. Les regles són…