Triangulació d’un hexàgon a vista d’ocell

Títol: Triangulació d’un hexàgon a vista d’ocell
Autor: Salma Falgà Pineda
Categoria: 1r Cicle ESO
Any: 2021 (Accèssit)
Centre: Dominiques de l’Ensenyament