Concurs

El Concurs de Fotografia Matemàtica

“El Concurs de Fotografia Matemàtica” és una activitat organitzada per l’ABEAM (Associació de Barcelona per l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Matemàtiques). Es va iniciar l’any 2000 per celebrar l’Any Mundial de les Matemàtiques.

Una foto és matemàtica si hi ha intenció per part de l’autor de que així sigui. Aquesta intenció matemàtica ha de quedar reflectida clarament en el títol de la foto, en el que s’ha de fer referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic.

El concurs té els objectius bàsics següents:

  • Fer veure a l’alumnat de primària, secundaria, batxillerat, cicles formatius i al professorat que les matemàtiques estan immerses en la realitat que ens envolta.
  • Fer un treball matemàtic diferent al que es fa habitualment a les aules plantejant activitats per a la diversitat de l’alumnat.
  • Millorar l’autoestima de l’alumnat.
  • Fomentar l’esperit crític de l’alumnat.
  • Desenvolupar la competència artística i creativa de l’alumnat.
  • Donar eines didàctiques al professorat que despertin en l’alumnat la curiositat per conèixer quin és l’entrellat de la bellesa que ens envolta.

A cada centre educatiu es realitza “el concurs de Fotografia Matemàtica” en el que hi ha 7 nivells: últim cicle mitjà de primària, cicle superior de primària, primer cicle de secundària, segon cicle de secundària, batxillerat i cicles formatius, Geogebra i Activitat didàctica. Els primers premis de les diferents categories de cada centre es presenten al concurs general d’ABEAM.

És possible tirar endavant el concurs any a any gràcies a l’esforç i dedicació del professorat dels diferents centres participants, que una important tasca de dinamització i ho coordinació.

Fa 25 anys, fer fotografies matemàtiques implicava comprar un rodet, esperar uns dies per veure-les revelades i pagar-les molt cares amb les últimes pessetes de la història. Utilitzar-les per aprendre era un somni visionari. Avui podem fer una fotografia a l’aula, compartir-la, donar-li vida amb GeoGebra i veure els resultats al projector. Tot amb la immediatesa d’una sessió de classe. Aquest any no només celebrem 25 anys d’un concurs, sinó també haver contribuït a canviar la manera de concebre l’aprenentatge de les matemàtiques.